Savremena proizvodnja koza na malim gazdinstvima

Ilustracija: koze, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: koze, foto: Svetlana Kovačević

Za uspešnu proizvodnju potrebno je obezbediti:
• Plasman poljoprivrednih proizvoda i jasno definisan smer proizvodnje
• Zdrav zapat kontrolisanog porekla,odgovarajuće rase odabrane prema pravcu proizvodnje
• Odgovarajuće smeštajne uslove (staje) projektovane takođe u skladu sa smerom proizvodnje
• Kvalitetna, dobro izbalansirana i kontinuirana ishrana
• Ispaša u letnjem periodu
• Pravilnu i adekvatnu zdravstvenu zaštitu
• Pisanu evidenciju svih promena i događanja na farmi
Odgajivač treba da obezbedi i poštuje „Pravila pet sloboda“a to su: sloboda od gladi i žeđi, sloboda od neudobnosti, sloboda od bola, povreda i bolesti, sloboda ispoljavanja prirodnih oblika ponašanja i ostvarivanja socijalnog kontakta  pripadnicima iste vrste i sloboda od neprijatnih emocionalnih iskustava kao što su strah, patnja, dosada.
U pogledu ishrane koze su veoma izbirljive, rado brste kad im se ukaže prilika, izbirljive su u pogledu higijenskog stanja pašnjaka. Kvalitet hrane treba da zadovolji uzdržne potrebe, potrebe u fazi rasta, laktacije, za proizvodnju dlake, fizičku aktivnost i termički stres usled hladnoće.

Telesna razvijenost koza bitno utiče na zdravlje, otpornost, konstituciju i intenzitet iskorišćavanja grla. Zbog toga je značajan izbor i ocena grla po eksterijeru. Dobro razvijena i mlečna koza ima finu glavu, miran izraz, sjajne i blage oči, uspravne uši, dug i tanak vrat, čvrst skelet i dobro razvijeno telo. Grudni koš treba da bude širok,
a rebra duga i dobro zaobljena, plećke dobro povezane uz telo i da ne štrče. Noge treba da su prave, suve, s dovoljnim razmakom, a zadnje dobro razmaknute i paralelne. Nepoželjan je stav X ili O.

U našim uslovima u zimskom periodu za koze u laktaciji telesne mase 50 kg može se koristiti sledeći obrok: 1,5 kg kvalitetnog sena, silaža najviše 1/3 od količine sena (0,5 kg), stočna repa ili repin rezanac oko 0,2 kg, pivski trop 0,3 kg i mekinje 0,1 kg. U letnjem periodu za kozu u laktaciji koja daje 2,5 l mleka dnevni obrok sadrži 0,3 kg koncentrata i 6-7 kg paše.
Koze su poznate po veoma izraženom apetitu. Kada bi mogle da biraju dnevno bi pojele do 20 % trave i korova i 60 % brsta

Povezano