Kako da zadruga bude napredna

Drugi ,,Miholjdanski sabor zadrugarstva'' Niš, foto: S. Kovačević
Drugi ,,Miholjdanski sabor zadrugarstva'' Niš, foto: S. Kovačević

Da bi zadruga bila uredna mora da vodi poslovne knjige i posluje preko računa otvorenog u poslovnoj banci. Zadruga mora da vodi evidenciju o svojim zadrugarima i evidenciju o poslovanju koje ima sa svojim zadrugarima i kooperantima. Knjigovodstveni poslovi se poveravaju licima koja su za to kvalifikovana.

Knjiženje se obavlja po pravilima koja važe za zadružne organizacije. Knjiženje je važno zbog utvrđivanja obima poslovanja zadruge sa zadrugarima jer je to osnov za raspodelu dobiti, ali i osnov za ocenu koliko su pojedini zadrugari verni zadruzi, odnosno koliko posluju sa svojom zadrugom. Na kontu na kome se knjiži kapital zadruge treba knjižiti udele na ime svakog zadrugara, člana zadruge i o tome se obaveštavaju svi članovi zadruge. U Agenciji za privredne registre svake godine se ažuriraju udeli zadrugara.

U slučaju da zadruga tokom godine prima nove zadrugare ili isključuje stare, ta promena treba da se upiše u Agenciji za privredne registre. O svim sednicama organa treba voditi uredne zapisnike i o njihovom sadržaju obaveštavati sve zadrugare, odnosno članove zadruge. Informisanje je jedan od osnovnih zadružnih principa. Među zadrugarima ne smeju da postoje tajne. Zadruga je otvoreno demokratsko društvo svojih članova. Takva zadruga je napredna i uredna.

Povezano