SISTEMI GAJENJA BOROVNICE: POSUDE ILI NE

Ilustracija: Borovnica, foto: Radmila Koprivica
Ilustracija: Borovnica, foto: Radmila Koprivica

Gajenje visokožbunaste borovnice je izuzetno profitabilna proizvodnja. Visoko žbunasta borovnica se u prirodnoj populaciji nalazi na severoistoku SAD, i to na kiselim tresetnim zemljištima koja su bogata humusom. Širi opseg kiselosti zemljišta pogodnog za gajenje borovnice je od pH 4-5,5, a optimalan pH 4,5-5,2. Veće prisustvo organske materije u zemljištu pogdnom za gajenje borovnice znači i više mikroorganizama, koji opet omogućavaju povoljnije uslove za rast i rodnost borovnice.

Direktna sadnja u zemljište

Postoje područja kod nas u kojima se borovnica može gajiti direktno u zemljištu bez ikakvih dodatnih intervencija u pogladu popravke. To su ograničene površine gde i divlja borovnica samostalno raste u prirodnoj populaciji, na većoj nadmorskoj visini u sklopu četinarske šume.

Zasadi na bankovima

Proizvođači plodova borovnice za tržište podižu savremene zasade na bankovima (lejama ili gredicama) uz unošenje dovoljne količine organske materije (strugotina od četinara, kiselog treseta, organskog i mineralnog đubriva).

Gajenje u saksijama i vrećama

Poslednjih nekoliko godina veliki broj zasada borovnice podiže se u saksijama ili vrećama, s obrazloženjem da je to mnogo jednostavnije, brže, lakše i da staje znatno više biljaka po jedinici površine zemljišta.

S druge strane poznato je da korenov sistem borovnice može oštetiti kako niska, tako i visoka temperatura, a pogotovu u skasijama i vrećama, gde je direktno izložen navedenim uticajima. Nije redak slučaj da sadni materijal borovnice u posudama koji je proizveden u plasteniku sa grejanjem, po iznošenju na otvoreno polje i pri uticaju ekstremno niskih temperatura propadne usled izmrzavanja korenovog sistema.

Drugi faktor koji značajno utiče na proizvodnu cenu i rentabilnost proizvodnje jeste presađivanje u veće posude posle nekoliko godina, koje se ne može izbeći, a zahteva nove, veće posude, još supstrata i mnogo radne snage za taj posao. Ove rizike u proizvodnji treba dobro uzeti u razmatranje prilikom odabira sistema gajenja borovnice i izabrati najbolji i najsigurniji način proizvodnje.

 

Najpopularnija rana sorta borovnice na našem području. Duke cveta kasno tako da nema opasnosti od kasnih prolećnih mrazeva a stiže na berbu među prvima. Jako rodna, plodovi su veoma krupni i kvalitetni. Potrebno je obaviti berbu na vreme kako plodovi ne bi izgubili na ukusu i aromi. Duke je odlična sorta za svežu konzumaciju kao i dalje prerađivanje. Prilagođena mehanizovanoj berbi. Podnosi orezivanje. Kao i svaka borovnica i Duke zahteva kiselo zemljište i obavezno zalivanje. Ukoliko je sadite u saksijama preporuka je staviti zemlju za rododendrone. Radi bolje oplodnje potrebno je imati više sadnica i više sorti.

Napomena sve sadnice su u saksijama tj kontejnerima tako da možete izvršiti presadnju tokom cele godine.

Povezano