Stanje useva na području delovanja PSSS Kraljevo

Ilustracija: poljoprivredno zemljište, foto: S.K.
Ilustracija: poljoprivredno zemljište, foto: S.K.

Februar 2022. godine na teritoriji Kraljeva bio je topliji sa manje padavina nego što je uobičajeno za ovaj mesec. Temperature zemljišta u zoni korena su se kretale oko prosečnih vrednosti, tako da nisu bili ispunjeni uslovi za pokretanje vegetacije. Tokom meseca padavina je bilo povremeno na celoj teritoriji PSSS Kraljevo, ali najčešće slabog intenziteta. Vremenski uslovi tokom većeg dela februara, ponegde uz kraće prekide zbog padavina, omogućavali su obavljanje predviđenih poljoprivrednih radova.
Temperature zemljišta u zoni korena su se kretale oko prosečnih vrednosti, tako da nisu bili ispunjeni uslovi za pokretanje vegetacije. Dnevne temperature vazduha, koje su tokom velikog dela meseca bile iznad proseka za ovaj deo zime, nisu ugrožavale ozime ratarske kulture.

okom februara 2022. godine na području delovanja PSSS Kraljevo, zabeleženo je manje padavina nego što je uobičajeno za ovaj mesec, ukupno 47mm padavina, što je manje za 6 mm od proseka za mesec februar. U brdsko planinskom delu Kraljeva, Raške i Ivanjice došlo do formiranja snežnog pokrivača. Povremene padavine tokom meseca održavale su povoljnu vlažnost zemljišta što će biti od značaja kada krene vegetacija.

Vremenski uslovi tokom većeg dela februara, ponegde uz kraće prekide zbog padavina, omogućavali su obavljanje predviđenih poljoprivrednih radova, kao što su: obilazak parcela, pregled stanja i prihranjivanje ozimih useva, obrada zemljišta, priprema toplih leja i drugi pripremni radovi za prolećnu setvu i sadnju.

Prvu polovinu marta karakterisalo je hladnije vreme od uobičajenog za ovo doba godine povremeno sa padavinama, kišom, susnežicom i snegom, uglavnom slabog intenziteta. Srednja dnevna temperatura vazduha za prvu dekadu marta 2022 (-3,20C) je bila ispod višegodišnjeg proseka (1,80C), a u jutarnjim časovima je bilo pojave mrazeva slabog i umerenog intenziteta. Ostvareno je 50% više padavina u odnosu na prosek prve dekade marta.

Usevi ozimih strnina na površini od 5715 ha se, u zavisnosti od datuma setve, sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fenofazama bokorenja (BBCH 23-25). Prilikom vizuelnih pregleda nije registrovano značajno prisustvo štetočina i bolesti. Intezivno se prihranjuju usevi jesenje setve kada uslovi vlažnosti zemljišta to dozvoljavaju.

Povezano