Košnice mladima na selu

U  Zrenjaninu je  raspisan javni poziv za davanje podsticaja u vidu košnica sa pčelinjim društvima mladima na selu. Korisnici podsticajnih sredstava mogu biti fizička lica do 40 godina starosti, i to sa najmanje 20,  a najviše 30 upisanih košnica. Uslov je i da podnosilac živi u nekom selu na području grada Zrenjanina.  Javni poziv je otvoren do 6. juna.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se lično na šalteru broj 2 Prijemnog odeljenja Grada Zrenjanina.

Dodatne informacije mogu se dobiti lično ili putem telefona 023/315 02 34 od 8 do 14 časova u Odseku za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Zrenjanina, ulica Slobodana Bursaća broj 4.

Tekst javnog poziva i potrebna dokumentacija objavljeni su na sajtu Grada Zrenjanina, stranici “oglasi i konkursi” http://www.zrenjanin.rs/sr/e-uprava/oglasi-i-konkursi

Povezano