Tradicionalno takmičenje orača „Prva brazda“

Tradicionalno takmičenje orača „Prva brazda“ održaće se 10. jula, po deseti jubilarniput u Novom Selu kraj Vrnjačke Banje.

Organizatori su za tu priliku pripremili brojne aktivnosti. Pored takmičenja za laskavu titulu najboljeg orača, planiran je i svečani defile traktora, priprema i degustacija tradicionalnih jela i kolača, susreti slikara, demonstracija mašina u radu i još mnogo toga.

Takmičenje orača biće organizovano u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Svi zainteresovani mogu da dobiju dodatne informacije o manifestaciji pozivom organizatora na brojeve telefona: 063-8393-983, 062-631-309, 069-3701-464 ili mejlom [email protected]

 

TEKST PRIJAVE:

PRIJAVA TAKMIČARA ZA TAKMIČENjE U ORANjU

U OKVIRU MANIFESTACIJE PRVA BRAZDA – NOVO SELO 2022″

U MUŠKOJ I ŽENSKOJ KONKURENCIJI

.

– Ime i prezime ……………………………. JMBG………………………….

– Mesto i Adresa stanovanja ……………………………………………….

-Tel……………………………….mejl adresa………………………………

Organizator će Vam putem mejla ili poštom dostaviti detaljan program i propozicije takmičenja

– Kategorija traktora (zaokružiti)  do 60.KS  preko 60 KS

– Da li dolazite sa svojim traktorom …………………………………..

– U koliko organizator obezbeđuje traktore navesti kat…………….

Nagrade za prva 3.mesta u 2.muške i 1.žeskoj kategoriji obezbedila je Rafinerija ulja Modriča-Generalni pokrovitelj Manifestacije

Ako Vam je potreban smeštaj za učesnike ili posetioce u mogućnosti smo da obezbedimo veoma povoljne uslove

PRIJAVE SLATI na adresu – UG „NOVOSELAC“ – 36216.Novo Selo, Vrnjačka Banja ili putem meil adrese – [email protected]

Povezano