Krpelj koji parazitira tokom cele godine u pčelinjem društvu

Ilustracija: pčele, foto: Slobodan Jevtić
Ilustracija: pčele, foto: Slobodan Jevtić

Varooza je oboljenje pčela i njihovog legla prouzrokovano krpeljom Varoa Jacobsoni. Ovaj krpelj parazitira tokom cele godine u pčelinjem društvu hraneći se krvlju odraslih pčela, lutki i larvi. Ako se društvo napadnuto ovim krpeljom ne leči, ono može da boluje po godinu dana, nekad i duže i takvo društvo na kraju ugine.

Parazit je vidljiv golim okom. Telo je ovalno, smeđe crvenkaste boje i ima 4 para nogu. Razmnožavanje parazita počinje u proleće s pojavom legla, kada ženka krpelja izleže jaja u pčelinje, a naročito u trutovsko leglo.

Dok je broj krpelja mali u društvu bolest se ne zapaža, bolest se zapaža kada svaka treća ili četvrta pčela ima na sebi krpelja. Tada se vidi da su pojedine mlade pčele pri izletanju iz košnice uznemirene, vrte se na jednom mestu i pokušavaju da polete. Krpelj se uglavnom drži na donjoj strani zatka radilice u blizini voštanog ogledala, gde probada tanku kožicu i siše krv. Kod razvijene bolesti na svakoj pčeli se nalazi po nekoliko krpelja, a pokekad i dvadesetak. U toku uginuća pčele ili neposredno posle njenog uginuća krpelj napušta takvu pčelu.

Otkrivanje parazita u društvu je u početku otežano, ali kad je njihov broj znatan lako se otkrivaju na jedan od sledećih načina:

– Iz sredine gnezda izme se dvadestak pčela i stave u bočicu od prozirnog stakla koja se dobro zatvori. Posle 2-3 sata paraziti silaze sa pčela i mile po staklu, kada se vide golim okom.

– Na pod košnice se stavi beli papir, a pčele se u košnici nadime jednim od preparata za te svrhe. Posle pola sata na papiru se vide omamljeni krpelji.

– Nakon skidanja poklopca sa tutovskog legla može se lako na larvi uočiti parazit.

Pri pojavi parazita treba se obratiti najbližoj veterinarskoj stanici radi dobijanja uputstva i lekova za suzbijanje krpelja.

Povezano