Crna trulež grožđa

Crna trulež grožđa je prisutna na području Pomoravskog okruga duži niz godina. U toku ove godine infekcija je jačeg intenziteta zbog povoljnih meteoroloških uslova (padavine i optimalne temperature) za ostvarenje i širenje  infekcije gljivom Guignardia bidwellii.

Simptomi se mogu javiti na svim vegetativnim delovima vinove loze. Prvi znaci oboljenja se javljaju u rano proleće. Na listovima se pojavljuju pege, lezije sivkasto žute boje koje kasnije postaju smeđe boje, veličine od 2-10 mm.   Crne izdužene lezije se razvijaju na peteljkama listova i peteljci ploda i može doći do njihovog prstenovanja i sušenja listova i grozdova. Na mladim lastarima  razvijaju se veće lezije. Na obolelim bobicama javljaju se prvo sitne, oko 1mm, beličaste pege, oko kojih se za nekoliko časova formira crvenobraonkasti prsten, koji za jedan dan može da dostigne širinu od oko 1 cm. Sledećeg dana bobica se suši i smežurava pretvarajući se u plavičastocrvenkastu mumiju. Bolest može da zahvati i uništi čitav grozd. Na svim obolelim delovima loze u okviru pega ili lezija formiraju se mala crna telašca –piknidi a u okviru nih piknospore.

Biologija patogena. Tokom jesenjih i zimskih meseci, strukture koje površno podsećaju na piknide razvijaju se u mumijama na tlu. Ova plodna tela, pseudotecije, razvijaju se kao rezultat polnog razmnožavanja. U proleće, askospore sazrevaju i izbacuju se u vazduh čak i nakon slabih padavina. Na taj način se ostvaruju primarne infekcije .  Sekundarne infekcije se ostvaruju piknosporma koje se formiraju u piknidima u okviru pega na lišću, bobicama i lezija na drugim vegetativnim delovima vinove loze.

Suzbijanje: Primena mehaničkih mera –uklanjanje i spaljivanje  obolelih lastara i grozdova, na taj način  se u velikoj meri smanjuje infekcioni potencijal. Sa primenom fungicida treba otpočeti nešto ranije kada su lastari 10-15 cm dužine. Do cvetanja obaviti 2-3 tretiranja. Zaštitom vinove loze od plamenjače i crvene paleži štiti se i od ove bolesti.Mogu se primeniti fungicide iz grupe  triazola, strobilurina moji dobro suzbiaju navedene patogene na vinovoj lozi.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

27.11.2023.

Vodimo vas na Ogledno dobro Radmilovac

15.11.2023.

UTICAJ NISKIH TEMPERATURA NA VINOVU LOZU

13.11.2023.

Tradicija španskih vina

13.11.2023.

Određivanje šećera u širi

09.11.2023.

Đubrenje vinove loze

12.10.2023.

Šire se zasadi prokupca

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca