Koliko je bitan vitamin D kod životinja

Različite vrsta domaćih životinja zahtevaju različite količine i forme vitamina D. Pilići imaju veće zahteve po jedinici telesne mase od svinja, a svinje od goveda. Ćurke imaju veće zahteve od pilića. Životinje sa velikim intenzitetom porasta (brz porast kostiju), podložnije su pojavi simptoma nedostatka. Preživari mogu sintetizovati potrebne količine vitamina D svojim boravkom na paši, kao i iz sena sušenog na suncu. U obrocima živina i svinja treba dodavati vitamin D. Dodavanje vitamina D obroku teladi neophodno je ako su životinje minimalno izložene delovanju suncevih zraka.

Znaci nedostatka vitamina D su rahitis, u mladih životinja i osteomalacija. Klinički simptomi značajno se razlikuju u pojedinih vrsta životinja. Kod teladi dolazi do otoka metakarpalnih i metetarzalnih kostiju i povijanja prednjih nogu unazad. Kod svinja dolazi do hromosti životinja, uvećanja zglobova i loma kostiju. Kod koka nosilja ljuska jajeta je veoma tanka, procenat leženja i nosivost su smanjeni. Kod pilića kljun postaje mekan i gumen, lako se krivi, a zglobovi postaju uvećani. Višak vitamina D izaziva pojavu simptoma suprotnih od onih koji se javljaju u slučaju rahitisa. Kada dodata količina vitamina D obroku prelazi najmanje deset puta potrebe životinja, u toku nekolio meseci, dolazi do trovanja (hipervitaminoza).

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

11.12.2023.

Higijena smeštaja i držanja mladih pilića

20.06.2023.

Infektivna anemija pilića

10.11.2022.

Značaj vitamina D za domaće životinje

05.07.2022.

Kako pomoći pilićima na visokim temperaturama

15.06.2021.

Mere za ublažavanje toplotnog stresa

02.02.2021.

Ishrana i napajanje pilića

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca