Stočarstvo

Stočarstvo je jedna od dve osnovne grane poljoprivrede koja se bavi uzgojem domaćih životinja u svrhu dobijanja proizvoda i sirovina za ljudsku upotrebu (hrana, koža, vuna, perje). Kako se „stokom“ uglavnom smatraju goveda, ovce, koze i svinje, stočarstvo u užem smislu bi označavalo uzgoj ovih životinja.

Ilustracija: farma ovaca, foto: Domaćinska kuća

Ishrana ojagnjenih ovaca

Potrebe ojagnjenih ovaca znatno su veće od potreba sjagnjenih ovaca. Nakon jagnjenja ovci se daje topli napoj vode sa oko 200gr pšeničnih mekinja, a sledećih

Opširnije »
Ilustracija; Ovnovi na izložbi, Pričević, foto: Domaćinka kuća

Ishrana ovnova

Ovnove treba držati odvojeno od ovaca, najbolje ih je držati pojedinačno, u zavisnosti od potreba, tačnije čemu su namenjeni. Ovo je preporuka posebno u periodu

Opširnije »

Pomoć stočarima

Pedeset dva poljoprivrednika – stočara sa teritorije Grada Zrenjanina dobilo je, na ime državne pomoći, ukupno 145.200 kilograma merkantilnog kukuruza i predstoji njegov transport i

Opširnije »
Ilustracija: koze, foto: Svetlana Kovačević

Prihranjivanje jaradi

Za pravilno razvijanje organa za varenje značajno je prihranjivanje jaradi suvom hranom. Prihranjivanje obično počinje između sedam  četiri  dana posle rođenja, dok u uzrastu od

Opširnije »
Ilustracija: koze, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Ishrana koza

U zavisnosti od broja jaradi potrebe za kabastim i koncentrovanim hranivima kod koza su različite. Za koze sa jednim jaretom, pored kvalitetnog lucerkinog sena, dovoljna

Opširnije »