Stočarstvo

Stočarstvo je jedna od dve osnovne grane poljoprivrede koja se bavi uzgojem domaćih životinja u svrhu dobijanja proizvoda i sirovina za ljudsku upotrebu (hrana, koža, vuna, perje). Kako se „stokom“ uglavnom smatraju goveda, ovce, koze i svinje, stočarstvo u užem smislu bi označavalo uzgoj ovih životinja.

Marko Janković

Farma na kraj sela

Na samo 7 km udaljenosti od južne strane grada Kragujevca, na nadmorskoj visini od 500m, oivičena  visovima Žeželja sa severa, Dubova sa zapada, brda izvan

Opširnije »

Kategorije