Stočarstvo

Stočarstvo je jedna od dve osnovne grane poljoprivrede koja se bavi uzgojem domaćih životinja u svrhu dobijanja proizvoda i sirovina za ljudsku upotrebu (hrana, koža, vuna, perje). Kako se „stokom“ uglavnom smatraju goveda, ovce, koze i svinje, stočarstvo u užem smislu bi označavalo uzgoj ovih životinja.

Ilustracija: farma krava, foto: S.K.

Odmor objekta – karantin

Veoma značajni zoohigijenski činilac, kome se danas posvećuje malo pažnje ili se potpuno zanemaruje, je odmor objekta, odnosno vreme od potpunog pražnjenja objekta pa do

Opširnije »
Ilustracija: Farma krava u Barajevu, foto: Goran Đaković

ISHRANA VISOKOPRODUKTIVNIH KRAVA

Da bi se kod visokoprotuktivnih krava postigao maksimalni efekat, moraju se stvoriti odgovarajući uslovi držanja i ishrane. Visokoproduktivne krave koje za 305 dana laktacije daje

Opširnije »
Ilustracija: farma krava, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Kako se leči korona kod životinja

Kao i kod svih drugih virusnih infekcija uvek postoji poremećaj opšteg zdravstvenog stanja, sa manje ili više povišenom temperaturom, apatijom, smanjenim ili potpuni izostanak apetita.

Opširnije »
Ilustracija> jarac, foto> pixabay

Ishrana jaradi

 Sposobnost jarčeva za oplodnju zavisi od osobina sperme i potencije, koji su pod uticajem kako genetskih tako i paragenetskih faktora. Od paragenetskih odlučujuća je ishrana.

Opširnije »