Stočarstvo

Stočarstvo je jedna od dve osnovne grane poljoprivrede koja se bavi uzgojem domaćih životinja u svrhu dobijanja proizvoda i sirovina za ljudsku upotrebu (hrana, koža, vuna, perje). Kako se „stokom“ uglavnom smatraju goveda, ovce, koze i svinje, stočarstvo u užem smislu bi označavalo uzgoj ovih životinja.

Ilustracija: farma krava, foto: Domaćinska kuća

Pravilan postupak muže

Pravilan postupak muže sastoji se iz nekoliko faza : -priprema vimena za mužu, -predmuža ili izmuzivanje masaža vimena -muža -domuzivanje -dezinfekcija sisa   -Priprema vimena

Opširnije »
Ilustracija: krave, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Stočari mogu da dobiju sve

Poljoprivrednici su, uglavnom, završili obimne radove na njivama i polako počinju da se pripremaju za žetvu. Najveću finansijsku pomoć, baš kao i voćari, povrtari i

Opširnije »
Ilustracija: Junice, foto: G.Đ.

Kako hraniti junice

Bitno je da znama da se ishrana junica i krava razlikuje, da junice treba da ostanu u priplodnoj kondiciji i da nikako njihova kondicija nesme

Opširnije »