Stočarstvo

Stočarstvo je jedna od dve osnovne grane poljoprivrede koja se bavi uzgojem domaćih životinja u svrhu dobijanja proizvoda i sirovina za ljudsku upotrebu (hrana, koža, vuna, perje). Kako se „stokom“ uglavnom smatraju goveda, ovce, koze i svinje, stočarstvo u užem smislu bi označavalo uzgoj ovih životinja.

Ilustracija: svinje i prasići, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Ukida se vakcinacija

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmenama pravilnika o utvrđivanju programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019. godinu. Ovim Pravilnikom regulisano je

Opširnije »
Ilustracija: krava i tele, foto: Ivana Damnjanović

Ovo je isplativ način tova

Jedan od najisplativijih sistema tova u govedarstvu jeste sistem krava- tele .To je naročito isplativo kod proizvođača koji poseduju velike pašnjačke površine. Ovaj sistem podrazumeva

Opširnije »
Ilustracija: Farma krava, foto: S.K.

Kako kravama smanjiti anksioznost

Ruski farmeri koriste virtuelnu realnost (VR) kako bi kravama muzarama pomogli da smanje anksioznost. Stada su dobila VR sisteme koji su prilagođeni „strukturalnim karakteristikama kravljih

Opširnije »
Ilustracija: jarici, foto: S.K.

Ishrana jarčeva

Ishrana jarčeva u toku godine, kada se ne pripuštaju na koze, bazira se na obroku koji je jednak onome koje dobijaju koze u toku prvog

Opširnije »