vinova loza

Ilustracija: grožđe, foto: Svetlana Kovačević

Podsticajna sredstva za vinovu lozu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze. Ovim pravilnikom bliže

Opširnije »
Ilustracija: vinova loza, foto: Domaćinska kuća

Zaštita vinove loze

Vinova loza se na području Srbije nalazi u različitim fenofazama razvoja u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, od faze cvasti potpuno razvijene do faze puno

Opširnije »
Ilustracija: vinova loza, foto: Domaćinska kuća

Čime zaštititi vinovu lozu

Prognozirano nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za infekciju tkiva vinove loze prouzrokovačem crne pegavosti (Phomopsis viticola). Preporuka je sprovođenje hemijskih mera zaštite, pre

Opširnije »
Ilustracija: vinova loza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Do kada treba orezati lozu

Znanje rezača vinove loze je od presudnog značaja prilikom rezidbe,  jer ako rezidbu rade neiskusni rezači imaćemo brojne probleme koji će se odraziti duži niz

Opširnije »
Ilustracija: vinova loza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Kaljenje vinove loze

U zimskom periodu u zrelim lastarima i starijim višegodišnjim nadzemnim delovima čokota od ugljenih hidrata preovladavaju šećeri, a skrob se nalazi u minimumu- čime se

Opširnije »