Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada

Ilustracija: poljoprivredno zemljište, foto: S.K.
Ilustracija: poljoprivredno zemljište, foto: S.K.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, za period od tri godine.

Status područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa ovim pravilnikom, ima naseljeno mesto na teritoriji opštine, odnosno grada ili cela teritorija opštine, odnosno sva naseljena mesta na teritoriji opštine koja ispunjavaju bar jedan od sledećih kriterijuma, i to:

1) nalaze se u planinskim područjima na prosečnoj nadmorskoj visini od 500 i preko 500 metara, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda;

2) nalaze se u granicama područja nacionalnog parka određenim Zakonom o nacionalnim parkovima

3) nalaze se u devastiranim područjima u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu

Područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi koja ispunjavaju jedan od navedenih kriterijumna navedena su u prilozima koji su dati uz ovaj Paravilnik.

Tekst Pravilnika sa prilozima  može se pogledati ovde.