Pare za Zadruge

Ilustracija: lekovito bilje zadruge, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: lekovito bilje zadruge, foto: Domaćinska kuća

Konkurs je otvoren do 15.08.2019. godine za novoformirane i stare zadruge,a za složene rok je 15.09.2019.godine

 • Subjekti koji mogu biti podnosioci prijave na Konkurs zajedno sa jedinicom lokalne samouprave:
 • Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) 2017, 2018. i 2019. godine ( u daljem tekstu: novoformirane zadruge);
 • Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) do kraja 2016. godine ( u daljem tekstu: stare zadruge);
 • Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre), kao složene zadruge ( u daljem tekstu: složene zadruge).

  Maksimalan predviđen iznos bespovratnih sredstava:
  Za novoformirane zadruge 7.500.000,00 dinara
  Za stare zadruge 15.000.000,00 dinara
  Za složene zadruge 60.000.000,00 dinara

  Zadruge mogu ostvariti pravo na finansiranje sledećih projektnih aktivnosti:

 • Nabavku živih životinja od privrednih društava registrovanih za trgovinu na veliko životinjama za potrebe formiranja ili povećanja osnovnog stada, osim nabavke muških goveda
 • Nabavka opreme i mehanizacije za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke;
 • Nabavku opreme za preradu mleka i mesa;
 • Nabavku opreme i mehanizacije za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća;
 • Nabavku opreme i mehanizacije za potrebe proizvodnje u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu i podizanje matičnih zasada;
 • Nabavku opreme i mehanizacije za proizvodnju i preradu ukrasnog, aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja;
 • Nabavku opreme i mehanizacije za skladištenje i preradu žitarica;
 • Nabavku opreme za pčelarstvo;
 • Izgradnju montažnih objekata od prefabrikovanih elemenata i nabavku opreme za finalnu preradu poljoprivrednih proizvoda (samo za složene zadruge)