Kada je Međunarodni dan žena na selu

Ilustracija: Udruženje vez i Nebojša Arsić, foto: Udruženje vez
Ilustracija: Udruženje vez i Nebojša Arsić, foto: Udruženje vez

Svake godine širom Srbje  obeležava se 15. oktobar – Međunarodni dan žena na selu.

15. oktobar je ustanovljen kao Međunarodni dan žena na selu na nivou Ujedinjenih nacija. Ovaj dan se obiežava organizovanjem raznih aktivnosti i događaja koji ukazuju na težak položaj žena na selu. Žene na selu mnogo rade, a malo imaju, i njihov položaj je veoma težak

Priznanje njihovog značaja i uloge, priznanje potrebe da se uslovi njihovog života moraju poboljšati, prvi je korak ka postizanju bolje budućnosti žena na selu i svih nas.

Žene u ruralnim područjima, čiji opstanak u velikoj meri zavisi od prirodnih resursa i poljoprivrede, predstavljaju više od četvrtine svjetske populacije. U zemljama u razvoju, ruralne žene čine skoro 43 odsto ukupne radne snage u poljoprivredi. Oni proizvode i obrađuju većinu raspoloživih prehrambenih proizvoda, sa najvećom odgovornošću za sigurnost hrane.

Međunarodni dan ruralnih žena prvi put je osnovala Generalna skupština Ujedinjenih nacija u rezoluciji 62/136 od 18. decembra 2007. godine. Ova rezolucija priznaje “kritičnu ulogu i doprinos ruralnih žena, uključujući autohtonostnu kulturu za promociju poljoprivrednog i ruralnog razvoja, bezbednost hrane i smanjenje siromaštva. ”

Održivi razvoj uključuje rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena. Cilj je da se udvostruči produktivnost poljoprivrede i prihod malih proizvođača, posebno žena.

Povezano

Iz ove kategorije