Radovi u pčelinjaku

Ilustracija: pčele izvan košnice, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: pčele izvan košnice, foto: Domaćinska kuća

Nije preporučljivo tražiti i videti maticu, jer se time produžuje pregled i leglo se može prehladiti. Ukoliko nema jaja, a ima zatvorenih spasavajućih matičnjaka, to pokazuje da je matica uginula. Kad nema jaja, ni ma­tičnjaka, a pčele su spokojne, to znaci da je matica prisutna, ali je privremeno prekinula polaganje jaja ili više nije u stanju da polaže oplođena jaja. U drugom slučaju možda je matica postala trutuša, tj. počela je polagati neoplođena jaja u obične radiličke ćelije iz kojih se razvijaju trutovi, a ćelije su zapečaćene ispupčenim poklopčićima („grbavo“ leglo). Trutovi koji se izlegu iz tih ćelija su sitni. Matica trutuša ili je mnogo stara sa utrošenom rezervom spo­sobnih spermatozoida u semenskim kesicama (spermateci) ili joj je poremećen sistem ispuštanja sperme ka jajetu, ili joj je u toku zime povređena semenska kesica i jaja se po­lažu neoplođena. Trutovke postaju i neke matice koje su se izlegle kasno u jesen i nisu uspele da se spare, kao i matice obolele od nozematoze.

Ako u gnezdu nema jaja, a pčele su uznemirene kada stoje na satovima sa podignutim trbuščićima i trepere krilima, ispustajući specifičan „tužan“ zvuk, to je siguran znak da je pčelinje društvo bez matice, tj. da je osirotelo. Osirotelim pčelinjim društvima, kao i pčelinjim društvima sa maticom trutušom ili sa starom, iznurenom maticom sa paralizovanim nogama ili sa iskrzanim krilima, treba odmah dati oplođene rezervne matice, koje su odgojene prošle godine i zazimljene u nukleusima koje se u LR košnici postavljaju iznad normalnog društva pregrađene snelgrovom pregradom.

Februar je mesec koji je obično većim delom lep i relativno topao, ali isto tako može biti i hladan i nepovoljan za pčelinji razvoj kao i januar mesec te tu nemamo mnogo posla. Ako vreme bude povoljno pčelaru se nameću određeni radovi a to su:

  •  Čišćenje podnjače,
  •  Prvi letimičan pregled,
  •  Dodavanje matice bezmatcima,
  • Spajanje slabijih društava sa lošim i dobrim maticama,
  •  Saniranje bolesnih društava,
  • Dodavanje okvira punih meda i polena ili medno-šećernih pogača sa stimulativnim sredstvima

Povezano

Iz ove kategorije

Patogen lista višnje

Pegavost lišća višnje je najznačajnji patogen lista u proizvodnji ove voćne vrste, i u proizvodnim