Kako protiv ovog korova

Foto: pixabay
Foto: pixabay

Muhar se vrlo teško suzbija pa su preventivne mere ključne u suzbijanju ove vrste korova. Da bi se izbegla njegova posebno u ratarskim kulturama stručnjaci preporučuju setvu čistog semena, plodored, upotrebu pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korova se takođe dobro pokazao kod muhara. Provokacija korova je malo poznata a još manje primenjivana metoda kontrole korovski biljaka. To praktično znači da se korov dobrim zalivanjem čak i blagim đubrenjem isprovocira na nicanje pre setve, a potom se kad je u fazi mlade i još uvek nedovoljno jake biljke tretira hemijskim sredstvima i tako uništava posebno na većim parcelama ili kad se započinje obrada dugo zapuštene i zakorovljene njive ili pretvaranje livade u oranicu.

Provokacija korova se može vršiti u jesen i proleće najčešće mesec dana pre obrade zemljišta i setve useva. Pored mehaničkog uklanjanja korova okopavanjem ili mašinskim suzbijanjem, odnosno međuredna obrada useva. Ključ uspeha je redovno sprovoditi ovu meru i ne dozvoliti korovu da se previše raširi. Kako ističu stručnjaci ne treba zaboraviti i redovno košenje površina koje okružuju njivu u cilju kontrole korovskih vrsta pa i muhara, jer se na ovaj način onemogućava se stasavanje biljke pa samim tim  neće dobiti šansu da formira seme.

Kad je u pitanju upotreba hemijski sredstava muhar se tretira kao uskolisni korov, a sredstvo se biraju u zavisnosti od useva. Za herbicide koji se koriste posle setve, a pre nicanja, potrebna je dobra obrada zemlji kao i dovoljna količina padavina, odnosno da kiša padne u prvih pet do sedam dana nakon tretiranja. Ova grupa herbicida je jeftinija u odnosu na korektivne herbicide koji se koriste kad korov već nikne. Prilikom korektivnog suzbijanja hemijska sredstva se koriste u najosetljivijoj fazi korova. Kod muhar je to period kad ima do tri lista. Pre svake upotrebe bilo  koje vrste hemijskih sredstava neophodno je konsultovati se sa stručnjakom ili fito farmaceutom koji će preporučiti najefikasniji herbicid kao i količinu njegove upotrebe. 

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Povezano