FEROMONSKE KLOPKE ZNAČAJNE U ZAŠTITI BILJA

Proteklih godina u primeni su bili insekticidi koji su delovali skoro na sve životne stadijume insekata, pri čemu je dolazilo  do grešaka u vremenu njihove primene. Povlačenjem sa tržišta velikog broja insekticida, jer su imali nepovoljne toksikološke osobine, ostali su  insekticidi koji deluju na specifične procese u razvoju insekata. Zbog toga, vreme primene ovih insekticida mora da bude kada se insekati, koje želimo da suzbijemo nalaze u određenoj fazi. Većina insekata je male veličine, a jaja koja bi trebali da pronađemo su jedva vidljiva golim okom, stoga se za praćenje insekata koriste razni tipovi klopki: feromonske, obojene, lepljive…

Feromonske klopke koriste feromone da bi privukle jedinke neke vrste insekata. Feromoni su materije koje obično ispuštaju ženke kako bi ih pronašli mužjaci. Neke insekatske vrste osete feromon suprotnog pola na velikim udaljenostima i do nekoliko kilometara. Ipak kod insekata koji mogu biti štetni obično je to nekoliko stotina metara. Feromoni su uglavnom  visoko specifični i privlače samo jednu insekatsku vrstu. Feromon u klopci privlači insekta, on ulazi u klopku u kojoj se zalepi na ploču koja je premazana  posebnim lepkom koji se sporo suši. Klopka vrši svoju funkciju samo u periodu dok se oslobađaju feromoni. Najčešće se oni oslobađaju tokom 4 do 6 nedelja. Kraći period je tokom vrućina, a duži period tokom hladnijih perioda.

Na jedno mesto, u jedan voćnjak, najbolje je postaviti dve klopke za istu insekatsku vrstu i tada razmak između tih klopki treba da je 15 do 20 metara. Tada je pouzdanost dobijenih podataka za taj voćnjak i tu vrstu veoma velika. Feromonske klopke su veoma osetljive i ukoliko nema ulova insekata ili je ulov jako mali, nema potrebe za zaštitiom, jer će broj oštećenih plodova od te vrste biti jako mali. U tom slučaju treba pažnju obratiti na druge vrste koje mogu biti štetne.

Postoje i obojene klopke koje koriste osobinu insekata da ih privlače određene boje. Obično se koriste bele, žute i plave obojene klopke. Ove klopke nisu selektivne i privlače sve insekte koje privlači obojena klopka. Površina klopke je premazana posebnim lepkom koji se sporo suši i na njoj ostaju zalepljeni. Pošto klopke postavljamo na mesto gde se štetni insekti najviše pojavljuju, najveći broj prikupljenih insekata je ciljana štetočina. Klopka vrši svoju funkciju privlačenja tokom 6 do 8 nedelja (sve dok je lepak lepljiv). Međutim, ako je broj insekata velik, oni nekada u podpunosti prekriju površinu klopke i tada je treba zameniti novom ranije.

Pošto jedan feromon privlači najčešće jednu vrstu, u voćnjak je potrebno da se postavi onoliko klopki koliko vrsta želimo da pratimo. Veoma je bitno da se feromonske klopke za različite vrste postave na najmanje 20 metara udaljenosti jedna od druge! Takođe prilikom postavljanja feromona u klopku, ne sme se dodirivati kapsula.  Ukoliko je dodirnuta kapsula, ruke treba oprati sapunom pre nego što se počne montiranje klopke za drugu vrstu. Plastični delovi klopke se mogu koristiti duže vremena, nekad i nekoliko godina. U klopku uvek treba postavljati feromon za istu vrstu, jer plastika povuče miris feromona koji je korišten pa ukoliko se stavi feromon druge vrste može se pojaviti veći ulov vrste koja je predhodno korištena u njoj.

Kod nekih vrsta, ukolko su u pitanju pojedinačna usamljena stabla feromonske klopke se mogu koristiti za masovno izlovljavanje neke vrste. Tada se na jedno stablu ili grupu stabala postavi veći broj klopki, svi mužjaci se zalepe na klopke i nema ko da oplodi ženke, pa nema ni polaganja jaja. Ovo će biti efikasno samo ako postoji veća udaljenost do drugih stabala te biljne vrste, jer je većina štetočina lenja da leti na veće udaljenosti, ukoliko negde već imaju pogodne uslove za razvoj.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

10.01.2024.

Koliko su pesticidi štetni

25.12.2023.

Priručnik o sredstvima za zaštitu bilja u organskoj proizvodnji

24.11.2023.

ZAŠTITA STRNIH ŽITA OD GLODARA

20.11.2023.

Pesticidi u tank-miksu

17.11.2023.

Poljski glodari u voćnjacima

10.11.2023.

Čime tretirati žute rđe izdanaka i lista kupine

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca