Ratarstvo

Ratarstvo je grana zemljoradnje koja se bavi uzgojem i proizvodnjom biljaka na oranicama. Najrazvijenije je u umerenim širinama i u agrarnim oblastima.

Kako suzbiti moljca na krompiru

Krompirov moljac (Phtorimea operculella) je u poslednjih nekoliko godina napravio velike štete na krtolama krompira na području Leskovca, a tokom prethodne dve vegetacije gubici su

Opširnije »
Ilustracija: uljana repica, foto: Svetlana Kovačević

Šta je sa prinosom

Žetva uljane repice počela je ove godine neuobičajeno rano, ali ratare u poslu stalno prekida kiša. Odraziće se to na prinos jer su usevi polegli,

Opširnije »
, žetva, foto: Domaćinska kuća, autor: Svetlana Kovačević

Da li će biti dobrog roda

U poređenju sa desetogodišnjim prosekom jesenje setve, za period od 2007. do 2016. godine, površine pod pšenicom povećane su za 15,2 odsto. Ako je suditi

Opširnije »