Vinogradarstvo

Vinogradarstvo

27/10/2017.

Jesenje đubrenje vinograda

Od raspoloživog asortimana, kompleksnih đubriva za ovu svrhu su najpogodnije sledeće formulacije: 7:14:21, 8:16:24 ili 7:20:30 ili 5:20:30. Odnos hraniva u ovim đubrivima odgovara potrebama vinove loze za...


Stari lek za mnoge bolesti

Vino nije samo prijatno alkoholno piće. Mnoge naučne studije potvrdile su da umerene količine ovog “božanskog nektara” pomažu zdravlju, a ljudi koji uopšte ne piju vino češće su...

Vinogradarstvo

10/10/2017.

Dobar grozd, dobro vino

Berba grožđa počinje kada se uspostave optimalni uslovi za berbu, a to je trenutak kada je procenat šećera i vinskih kiselina u zadovoljavajućem odnosu. Berbu grožđa treba obavljati...


1 5 6 7