Rezati kajsiju ili ne

Ilustracija: zasad kajsije, foto: http://wiki.poljoinfo.com
Ilustracija: zasad kajsije, foto: http://wiki.poljoinfo.com

Među stručnjacima i proizvođačima često su podeljena mišljenja da li kajsiju rezati ili ne. Količina odbačenih grana prilikom rezidbe kajsije ne bi trebala da bude preko 15%. Cilj ovakve rezidbe kajsije jeste podmlađivanje rodne površine krune i prosvetljavanje krune.Osim zimske rezidbe rezidba se kod kajsije preporučuje još u dva navrata. Letnja rezidba se kod kajsije izvodi ukrajem maja ili u prvoj dekadi juna, što zavisi od kretanja vegetacije, klimatskih prilika, sorte i podloge.

Ovom letnjom rezidbom dobija se veći broj cvetnih pupoljaka u kruni, njihova veća otpornost na niske temperature u toku zime i odlaganje fenofaze cvetanja za 3 – 7 dana. Treća rezidba kajsije (tzv. rezidba posle berbe) izvodi se obično u drugoj polovini jula i prvoj polovini avgusta. Treba napomenuti da posle svake rezidbe treba izvršiti zaštitu kako bi se sprečile infekcije na rezidbom stvorenim ranama.