Stočarstvo

Stočarstvo je jedna od dve osnovne grane poljoprivrede koja se bavi uzgojem domaćih životinja u svrhu dobijanja proizvoda i sirovina za ljudsku upotrebu (hrana, koža, vuna, perje). Kako se „stokom“ uglavnom smatraju goveda, ovce, koze i svinje, stočarstvo u užem smislu bi označavalo uzgoj ovih životinja.

Ilustracija. Holandske krave, foto: S.K.

Nedostatak cinka kod goveda

Nedostatak cinka ispoljava se kod goveda hroničnim promenama na koži u vidu zadebljanja i perutanja, pojava poznata i kao parakeratoza,  gde dolazi do prekomernog stvaranja

Opširnije »
Ilustracija: veterinarska ambulanta, foto: I,D

Veterinarska stanica ,,Dival”

-Veterinarska stanica Dival  osnovana je 1993. godine  u Valjevskoj Kamenici, i zapošljava 9 radnika, od toga 4 licenciranih veterinara. Dival se  bavi pretežno veterinaskom delatnošću,

Opširnije »
Ilustracija: Farma krava, foto: S.K.

Mlečna groznica kod krava

Mlečna groznica (Puerperalna pareza) je metabolički poremećaj kod  krava visoke mlečnosti, koja se obično javlja u vreme porođaja, odnosno 2-4 dana nakon porođaja. Sa starenjem

Opširnije »
Ilustracija. farma ovaca, foto: S.K.

Nega vune i papaka

Kada se kaže nega i postupak sa ovcama, ovde se pre svega misli na negu vune i papaka.  Loš smeštaj i držanje životinja mogu izazvati

Opširnije »