Stočarstvo

Stočarstvo je jedna od dve osnovne grane poljoprivrede koja se bavi uzgojem domaćih životinja u svrhu dobijanja proizvoda i sirovina za ljudsku upotrebu (hrana, koža, vuna, perje). Kako se „stokom“ uglavnom smatraju goveda, ovce, koze i svinje, stočarstvo u užem smislu bi označavalo uzgoj ovih životinja.

Ilustracija: izložba svinja

Kako prepoznati poremećaj kod krmača

Pored različitih poremećaja zdavstvenog stanja na početku laktacije, kod nekih krmača doilja nastaje progresivno mršavljenje kao posledica dugotrajnog nedostatka apetita, ali bez drugih uočljivih simptoma

Opširnije »
Ilustracija: čađavost prasadi, foto: poljoinfo

Kako se leči čađavost prasadi

Zarazno oboljenje prasića sa promenama na koži, manifestuje se kao generalizovana upala kože, praćena dehidracijom i gubitkom apetita. Obolevaju uglavnom prasići do šest nedelja starosti.

Opširnije »
Ilustracija: farma svinja, foto: Domaćinska kuća

Širi se svinjska kuga

Danska je objavila da će izgraditi 70 kilometara dugu ogradu na nemačkoj granici radi obrane od divljih svinja koje mogu da prenesu smrtonosnu infekciju afričke svinjske

Opširnije »

Kako proizvoditi sir

Mleko i mlečni proizvodi su idealna hrana za ljudsku upotrebu, međutim mleko je i idealno stanište za razne mikroorganizme koji svojim prisustvom umanjuju kvalitet ili

Opširnije »
Ilustracija: prerada mleka

Postupak sa mlekom posle muže

Mleko se najčešće lošim postupcima nakon muže, kontaminira mikroorganizmima koji umanjuju hranljivu vrednost i čine ga nepodobnim za dalju upotrebu. Mleko se kontaminira mezofilnim mikroorganizmima

Opširnije »