Ratarstvo

Ratarstvo je grana zemljoradnje koja se bavi uzgojem i proizvodnjom biljaka na oranicama. Najrazvijenije je u umerenim širinama i u agrarnim oblastima.

Ilustracija: Žetva pšenice. foto: Svetlana Kovačević

Kako sačuvati svako zrno

Krenulo se sa žetvom ječma u nišavskom okrugu. Usevi ozime pšenice u fazi su voštane zrelosti i očekuje  i žetva pšenice, uglavnom na nižim terenima

Opširnije »
Ilustracija: lucerka, foto: www.pexels.com

Setva lucerke krajem leta

Za uspešnu proizvodnju lucerke zemljište treba da bude duboko, rastresito, plodno i sa povoljnim vodno-vazdušnim sistemom. Na ovakvom zemljištu lucerka razvija dubok i razgranat korenov

Opširnije »