Ratarstvo

Ratarstvo je grana zemljoradnje koja se bavi uzgojem i proizvodnjom biljaka na oranicama. Najrazvijenije je u umerenim širinama i u agrarnim oblastima.

Ilustracija: , foto: http://www.gradskiradiozrenjanin.com

Zelene krme za duži period godine

Razvijeno stočarstvo traži dobro smišljenu i racionalno organizovanu proizvodnju kvalitetne zelene krme za duži period godine. Mogućnost proizvodnje i ishrane stoke zelenom krmom određena je,

Opširnije »
Ilustracija: zelena salata, foto: Domaćinska kuća

Kada je vreme setve salate

Setva počinje od polovine septembra do polovine oktobra,  kada pristiže krajem decembra do polovine januara. Odabir odgovarajuće sorte za određeni period gajenja je od najveće

Opširnije »
Ilustracija: silaža, foto: S.K.

Ovo morate znati o silaži

U današnje vreme uspešna proizvodnja u stočarstvu se teško može zamisliti, bar kada se radi o krupnoj stoci, bez spremanja silaže. Silaža je sočna krma

Opširnije »