Ratarstvo

Ratarstvo je grana zemljoradnje koja se bavi uzgojem i proizvodnjom biljaka na oranicama. Najrazvijenije je u umerenim širinama i u agrarnim oblastima.

Ilustracija: Žuti zvezdan, foto: pixabay

Važna krmna biljka

Žuti zvezdan je krmna biljka i može se uzgajati kao čist usev,  ili što se češće radi u smeši sa drugim biljkama. Koristiti se za

Opširnije »