Vinogradarstvo

Ilustracija: mladi vinograd, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Zašto je bitno lačenje

Lačenje je osnovna i najvažnija mera zelene rezidbe, pomoću koje se određuje i normira ukupan broj lastara i broj rodnih lastara, a samim tim i

Opširnije »